Regelgeving omtrent het opzeggen

Voor het opzeggen van een mobiel abonnement gelden regels, die nog niet zo lang geleden gewijzigd zijn. Over het algemeen geldt dat de afnemer van het abonnement een contract voor een jaar, twee jaar of een maand afsluit. De provider en de afnemer moeten beiden het contract ‘uitzitten’.

Lees de voorwaarden

In de voorwaarden van de provider staat precies welke rechten en plichten de provider en de afnemer hebben. Daar staat soms ook het recht om op te zeggen in. Wie van dat recht gebruik wil maken, kan een brief naar de aanbieder sturen, met daarin het citaat uit de algemene voorwaarden.

Vaak zijn de algemene voorwaarden te vinden op de website van de aanbieder. Daarnaast zijn providers verplicht de algemene voorwaarden altijd gratis toe te sturen, als de abonnee daar om vraagt.

Contract verbreken?
Veel afnemers van een mobiel abonnement denken dat zij standaard het contract mogen verbreken als de provider eenzijdig de afspraken wijzigt. Bijvoorbeeld als de provider de prijzen verhoogt. Dat is onjuist. Het contract mag in dit geval alleen ongedaan worden gemaakt als in de algemene voorwaarden staat dat dit mogelijk is.

Mag de provider tussentijds de prijzen veranderen? Volgens de wet mag dat. De wet staat namelijk niet toe dat één van beide partijen onder het contract uit kan komen. Maar het moet redelijk blijven: binnen twee maanden de prijs verhogen van een dubbeltje naar twee euro per minuut, is niet redelijk.

Spijt van het afsluiten

Het komt wel eens voor dat er in een opwelling een abonnement wordt afgesloten. Misschien door een aangeboden cadeautje, of als de afnemer verleid is door reclame. Volgens de Wet koop op afstand mag de afnemer binnen zeven dagen van de koop afzien. Daarbij zijn twee punten belangrijk:

  • Het ontvangen pakket (sim kaart bij sim only, informatie, eventuele welkomstcadeaus en andere voordelen) moet terug naar de verkopende partij. Dat kan een webwinkel zijn, maar ook de provider zelf;
  • Telefoon afgenomen bij het abonnement? Dan moet ook de telefoon terug. De afnemer krijgt geen cash back meer.

Online opzeggen
Vroeger moest men via een aangetekende brief het contract met de aanbieder van mobiele telefonie opzeggen. Tegenwoordig kan dat online, op de website van de provider. Als het contract is afgelopen, mag de afnemer twee weken van tevoren kenbaar maken niet te willen verlegen. Het contract loopt dan af, en de abonnee kan een andere provider regelen.

Geschillen

Is het contract nog niet afgelopen? Dan is de te bewandelen weg iets langer. De abonnee moet allereerst contact op nemen met de klantenservice. De klantenservice verwijst de abonnee dan door naar de klachtenafdeling van het netwerk. Stuur een aangetekende brief, zonder al te veel inhoud. Kort en simpel werkt het best. Vermijd het gebruik van juridisch jargon. Na het ontvangen van de brief heeft de klachtenafdeling een bepaalde tijd (bijvoorbeeld één week) te reageren.

Komen de afnemer en de provider er niet uit, dan is het mogelijk de zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatie. Dat moet binnen 30 dagen gebeuren, anders is er bij voorbaat geen zaak. De geschillencommissie rekent klachtengeld. De uitspraak van de Geschillencommissie Telecommunicatie is bindend. Geen rechter kan de uitspraak ontbinden.

Verhuizen naar het buitenland

Bij een verhuizing naar het buitenland, is het belangrijk het contract uit te zitten, of het abonnement over te dragen aan iemand anders. Dat kan tegen administratiekosten. Wil niemand het contract overnemen? Dan is het mogelijk het abonnement af te kopen. Dan betaalt de afnemer het resterende abonnementsgeld, plus administratiekosten. Het contract wordt dan meteen ontbonden. Neem van tevoren op met de klantenservice van de provider. Veel providers bieden uit coulance een andere regeling.

Geen zwarte lijst

Wie het contract opzegt, is vrij om te gaan. Telecomaanbieders mogen geen ‘zwarte lijst’ bijhouden van abonnees die klachten hebben of het contract hebben ontbonden. Alleen bij wanbetalingen mogen providers een database aanleggen. Maar het staat de provider vrij om in de toekomst de abonnee af te wijzigen. Iedereen mag zaken doen (en afwijzen) met wie hij of zij wil.

Laat een reactie achter

Nooit meer vast aan een abonnement met Youfone - Mobiel abonnement|

[…] en opzegtermijnen. Bij Youfone kun je vandaag nog jouw abonnement afsluiten en over een maand gewoon weer opzeggen als jij dat wilt. Wil jij de commercial met Marcelino Wunderlich nog een keer bekijken of ken je […]

Reageer

Got Something To Say:

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *