Vind alle providers en alle telefoons

Disclaimer

Op de website MobielAbonnement.nl word informatie gegeven over mobiele abonnementen. Hierbij ook algemene informatie met betrekking tot wet- en regelgeving omtrent mobiele abonnementen. Deze informatie is bijeengebracht via het internet, dan wel via openbare bronnen die vrij beschikbaar zijn. Hierbij vervult MobielAbonnement.nl geen persoonlijk advies. MobielAbonnement.nl maakt gebruik van cookies. Lees hier welke en informatie over deze cookies.

Middels deze website wordt gestreefd naar een zo correct en compleet mogelijke weergave van alle gegevens en informatie. Voor eventuele onjuistheden in de weergave van deze informatie aanvaardt het MobielAbonnement.nl geen enkele aansprakelijkheid, wel worden op en aanmerkingen geapprecieerd.

Aan de inhoud van de website MobielAbonnement.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Derhalve kunnen suggesties en opmerkingen doorgegeven worden middels het contactformulier.

Vanuit de informatie op MobielAbonnement.nl kan verwezen worden naar externe websites, MobielAbonnement.nl op de inhoud van deze externe websites heeft MobielAbonnement.nl geen enkele invloed. MobielAbonnement.nl kan daardoor niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in de inhoud van deze externe websites, dit geldt ook voor gevolgen die voortvloeien uit beslissingen die u baseert op de informatie van deze externe websites.

MobielAbonnement.nl wil bezoekers helpen om een beter inzicht te krijgen in mobiele telecom. De inhoud die op MobielAbonnement.nl staat is opgesteld voor informatieve doeleinden. Financiële beslissingen zijn altijd zeer persoonlijk, gebaseerd op de situatie van een individu. Enkele tips:

– Beslis niet binnen 1 uur
– Laat u niet verleiden door acties, vaak betaalt u deze zelf
– Wees kritisch en vergelijk
– Kijk naar de duur van de contracten en lees recensies

Met de toegang tot en het gebruik van MobielAbonnement.nl stemt u in met de onderstaande voorwaarden:

  1. Deze site verstrekt informatie aan u als gebruiker. Het is mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is, we doen er alles aan om dit te voorkomen. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door de eigenaren van MobielAbonnement.nl uitdrukkelijk afgewezen.
  2. MobielAbonnement.nl ontleent de informatie over de geldende tarieven aan de websites van de telecomproviders of tariefinformatie van de aanbieders en kan daarom voor de juistheid van de weergegeven tarieven niet instaan. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen en er zal geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade die is ontstaan als gevolg van die beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de doorMobielAbonnement.nl verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.
  3. Als door een kennelijke typefout of een technische storing het tarief of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven informatie is besteld, kan de aanbieder weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven tarieven of voorwaarden. Consumentenprijzen zijn altijd inclusief BTW en worden als zodanig weergegeven op deze site.
  4. De informatie op deze website wordt aangevuld wanneer nodig en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.
  5. Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site.MobielAbonnement.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze sites of informatiebronnen.
  6. MobielAbonnement.nl biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site wordt door de directie vanMobielAbonnement.nl uitdrukkelijk afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten

MobielAbonnement.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie waarop dit recht berust, te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder daarbij toestemming te hebben.

Informatie van MobielAbonnement.nl kopiëren

U mag alle informatie waarbij MobielAbonnement.nl de rechthebbende is kopiëren mits:

  • Er een vermelding word opgenomen naar de originele pagina op MobielAbonnement.nl. Een bronvermelding verstaat ook.
  • De rechthebbende partij, in dit geval MobielAbonnement.nl, word op de hoogte gebracht.
  • De website geen mogelijke schade kan toebrengen aan het imago van MobielAbonnement.nl.

Heb je nog meer vragen?

Heb je nog vragen? MobielAbonnement.nl staat je graag te woord. Bekijk onze blog of neem contact met onze support-afdeling.


Volg ons op