Vind alle providers en alle telefoons

Buurtpreventie met WhatsApp

Nu steeds meer mensen WhatsApp hebben, blijven we makkelijker met elkaar in contact. Met WhatsApp kun je je buurt een stukje veiliger maken, door lid te worden van een buurtpreventiegroep of zelf een chatgroep op te starten. Wat is zo’n groep eigenlijk, hoe werkt het en welke afspraken zijn er gemaakt over deze groepen? MobielAbonnement.nl legt het uit.

Wat is WhatsApp Buurtpreventie?

WhatsApp Buurtpreventie bestaat uit een groep die is opgestart door buurtbewoners. Deze groep communiceert met elkaar via de chat-app ‘WhatsApp’. Een groot voordeel van deze app tegenover SMS, is dat je met meerdere personen tegelijk kunt praten.

Bij WhatsApp Buurtpreventie werken buurtbewoners samen aan de veiligheid in hun buurt. Ze kunnen bijvoorbeeld melding maken van afwijkende of zelfs verdachte situaties. De politie en gemeenten zijn blij met deze groepen, omdat het de betrokkenheid in de buurt vergroot. Daarnaast is bewezen dat het helpt om bijvoorbeeld inbraken te voorkomen en criminelen op te pakken. De beheerder van de groep kan ook beheerders van andere wijken op de hoogte stellen als verdachte personen zich verplaatsen naar aangrenzende wijken.

Hoe gebruik je een WhatsApp buurtpreventiegroep?

 • Wie weet hoe hij of zij WhatsApp gebruikt, weet ook hoe een buurtpreventiegroep werkt. Toch zijn er voor een buurtpreventiegroep wel een paar vuistregels. Zo het bijvoorbeeld handig om de groep niet groter te maken dan 50 tot 100 leden. Je kunt wel tot 256 personen toevoegen, maar dat is niet overzichtelijk voor beheerders.
 • Denk eraan dat alleen de beheerder mensen kan toevoegen. Op bijvoorbeeld Facebook kunnen mensen elkaar uitnodigen, maar op WhatsApp kan dat niet.
 • Goed om te weten: je hebt altijd zelf de controle over je deelname. Je kunt een groep dus ook zelf weer verlaten. De beheerder van de groep heeft wel – als enige – de mogelijkheid mensen te verwijderen. Bijvoorbeeld als er sprake is van ongewenst gedrag.
 • Wil je als beheerder een nieuw lid toelaten, neem dan eerst even persoonlijk contact op. Daarmee voorkom je anonieme meelezers. Anders kunnen ook mensen met verkeerde bedoelingen lid worden van de groep om daarvan te profiteren.
 • Gebruik de app alleen waar het voor bedoeld is. Theekransjes en onderling elkaar berichten sturen is niet de bedoeling.

Uitvinden of er al een groep is

Misschien ben je enthousiast geworden van het idee van een WhatsApp Buurtpreventiegroep en wil je zelf één starten. Dan is het verstandig eerst even uit te zoeken of zo’n groep niet al bestaat. Bestaat er al een appgroep, dan kun je je daarbij aansluiten.

Je kunt op WABP.nl een kaart bekijken. Daarop staat of er al een groep actief is in jouw buurt. Bij bestaande groepen wordt ook weergegeven met welk e-mailadres je je kunt aanmelden bij de groep. Op de website van de gemeente valt vaak ook te zien of er al een groep actief is. Meestal staat er ook een aanmeldformulier bij om je direct aan te melden.

Zelf een groep maken

Is er nog geen groep? Overleg dan met andere buurtbewoners of er animo is om een groep op te starten. Als er animo is, start je op deze manier een eigen buurtpreventiegroep:

 • Open WhatsApp
 • Ga naar ‘Chats’
 • Tik op ‘Nieuwe groep’;
 • Geef de groep een naam, zoals: ‘Buurtpreventie Almere Muziekwijk’, en voeg een foto toe;
 • Voeg groepsleden toe via het +-teken.

Standaard zit er niemand aan de groep, dus nu is het zaak om te promoten. Ga langs de deuren, breng een bezoek aan het buurtcentrum, plaats een oproep op Facebook, probeer zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor de groep. Je bent ook meteen de beheerder van de groep.

Eventueel kun je ook de wijkagent toevoegen aan de groep. Deze zal nooit zelf oproepen plaatsen, maar leest alleen mee. Er wordt dus alleen waargenomen. Op die manier weet de wijkagent altijd wat er in de buurt speelt.

Afspraken maken

Zoals bij alle groepen, is orde en regelmaat belangrijk. Voor een buurtpreventiegroep is dat niet anders. Landelijk zijn er afspraken gemaakt over de apps. Het staat de groep vrij om er zelf regels aan toe te voegen, maar dit zijn de regels waaraan alle buurtpreventiegroepen zich moeten houden:

 • De deelnemers in de groep zijn aantoonbaar 18 jaar;
 • De deelnemers wonen in de wijk;
 • We hanteren beleefd taalgebruik, er wordt niet gevloekt, gescholden, gediscrimineerd en racistische uitlatingen blijven achterwege;
 • Er is bepaald welke straten bij de buurt horen;
 • Bij een verdachte situatie belt één persoon de politie via 112 met een signalement. Laat direct in de groep weten dat er gebeld is. Daarmee voorkom je dat meerdere mensen tegelijk bellen.
 • Verstuur alleen foto’s van verdachten voor het verstrekken van een signalement als dit noodzakelijk is, relevant is en een meerwaarde heeft. Over het algemeen kun je namelijk ook zonder foto daderkenmerken als geslacht, huidskleur, lengte en gezicht goed beschrijven. Ook in gesloten groepen heeft men recht op privacy.
 • Denk na over hoe je andere buurtbewoners, die niet in de groep zitten, bij buurtpreventie kunt betrekken.

Advies van de politie

De politie is een groot voorstander van buurtpreventiegroepen, maar vindt wel dat de groepen op een bepaalde manier gebruikt moeten worden. Is een lid iets verdachts opgevallen, dan kan hij het best de SAAR-methode hanteren:

S: Signaleren. Onthoud het signalement, het kenteken, et cetera. Wees zo feitelijk mogelijk. Heb je ergens een gevoel bij, onderbouw het gevoel dan met feitelijke kenmerken.

A: Alarmeer de politie via 112.

A: App naar de deelnemers in de groep om te vertellen wat je hebt gezien en of de politie al ingeschakeld is.

R: Reageer door naar buiten te gaan en contact te maken. Houd altijd de eigen veiligheid in de gaten. Doe dit het liefst samen met andere buurtbewoners. Speel nooit voor eigen rechter!

Verdachte situaties melden

Wie iets verdachts heeft gezien, doet er verstandig aan een melding te maken bij de politie. Vermeld bij deze melding dat je lid bent van een WhatsApp buurtpreventiegroep. De politie kan dan contact opnemen met de beheerder. Het is goed mogelijk dat je geen terugkoppeling krijgt over wat er gaat gebeuren of over wat er met de beheerder is bespreken. Hoor je binnen 48 uur helemaal niets meer over je melding, dan is het verstandig contact op te nemen met de wijkagent. Dat kan via het telefoonnummer 0900 – 8844.

De buurtpreventiegroep zichtbaar maken

Sommige groepen kiezen ervoor om zichtbaar te zijn in de buurt. Zij willen bijvoorbeeld graag stickers plakken of een bord plaatsen. Daarmee is het voor iedereen duidelijk dat de buurt een oplettende houding heeft en men direct reageert bij afwijkende of verdachte situaties. Het heeft een afschrikkende werking.

In veel gemeenten is het mogelijk om deze stickers en borden aan te vragen. Vaak moet er dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo kan er bijvoorbeeld alleen een aanvraag worden gedaan door de gemeente en moet er aangegeven worden om welke wijk en straten het gaat en hoeveel deelnemers er zijn.

Om stickers of een bord te ontvangen, moet de groep aangemeld worden bij WhatsApp Buurtpreventie Nederland en België (WABP.nl).

Heb je nog meer vragen?

Heb je nog vragen? MobielAbonnement.nl staat je graag te woord. Bekijk onze blog of neem contact met onze support-afdeling.


Volg ons op